Prosimo, da letošnjo članarino poravnate na TRR našega društva. Plačate lahko prek spletne banke ali prek UPN plačilnega naloga, ki ga na banki ali pošti.   Za plačevanje boste rabili naslednje podatke:   PLAČNIK (rdeče polje): ime in naslov: Vpišite ime in naslov plačnika (vaše ime) koda namena: OTHR namen/rok plačila: Č – (ime/imena tabornika) […]