Logaški taborniki bi radi izboljšali svoje delo, zato smo sestavili dve anketi. Namenjeni sta vam staršem. Sestavili smo eno za starše murnov in MČ-jev ter eno za starše GG-jev. Anketi vsebujeta 10 vprašanj, z odgovori nanje pa boste pripomogli h izboljšanju dela v našem rodu.

Anketa za murne in MČ-je:  https://www.surveymonkey.com/s/R2T6BCZ