Zadnji dan se je začel z ročnimi deli …

… nadaljeval pa z olimpijskimi igrami.

Nekateri so opravili tudi miže. 😀

Vsako leto pa je zadnji večer posvečen krstu.

Ta je vedno duhovit in izviren.