Zdravo!


Prosimo, da članarino za leto 2017 poravnate na TRR našega društva. To lahko storite bodisi prek spletne banke, bodisi prek UPN obrazca. Rok za plačilo je sreda, 21.12.2016.

Podatki za plačilo:


PLAČNIK:
Ime in naslov: Vpišite vaše ime in naslov
Koda namena: OTHR
Namen/rok plačila: Č - (ime/imena tabornika/tabornikov)

PREJEMNIK:
BIC banke: LJBASI2X
IBAN: SI56 0202 5025 5278 011
Referenca: (Referenco ste dobili na vaš elektronski naslov, v nasprotnem primeru uporabite: SI 00 2016121)
Ime in naslov: Društvo tabornikov - Rod Srnjak Logatec, Notranjska cesta 14, 1370 Logatec

ZNESEK:
Članarina znaša 35€. Za družine z več taborniki nudimo popust, vsak naslednji član družine ima 5€ cenejšo članarino. Zneski glede na število članov so na spodnjem seznamu. Za družine s tremi člani ali več je na voljo plačilo v dveh obrokih. V tem primeru nakažete vrednosti v oklepajih. Rok za drugi obrok je do konca januarja.
1 član: 35€
2 člana: 65€
3 člani: 90€ (45€+45€)
4 člani: 110€ (55€+55€)
5 članov: 125€ (65€+60€)

Prosimo, da natančno napišete za koga plačujete članarino. Če ste v isto družino prejeli več sporočil, imajo ta v podatkih različne reference. Pri plačilu se odločite za eno izmed njih. Če boste članarino poravnali v Tušu, Mercatorju, na Petrolu..., nam na rodov e-naslov sporočite datum plačila in ime tabornika, saj na ta način namen plačila ni razviden.

Za dodatne informacije pokličite na 041 461 471 (Ožbej Istenič).