Štab Civilne zaščite in Občina Logatec sta v sodelovanju z enotami za zaščito in reševanje v soboto organizirala reševalno vajo z naslovom ZiR Logatec 2009, na kateri je bilo prikazanih nekaj vrst reševanja ob večjih poplavah na poplavnem območju Reke in Logaščice.

Vaja je temeljila na predpostavki, da se ob neugodnih vremenskih napovedih ponovijo poplave, ki smo jim bili priča konec marca letos. Poplavljena bi bila poslopja in nižje ležeči predeli ob strugah Reke in Logaščice, prišlo bi tudi do prelivanja suhe vodne pregrade. Škoda bi nastala na objektih, nekaj občanov bi se poškodovalo ob reševanju premoženja.
Vaja je bila namenjena preizkusu, kako bi ob taki nesreči sodelovali vsi, ki skrbijo za zaščito in reševanje v občini – gasilci, reševalci, jamarji, taborniki … V soboto je tako potekala simulacija evakuacije ogroženih oseb s poplavljenih področij, postavljeni so bili začasni prostori za nastanitev teh oseb, zaradi simulacije iztekanja vode iz strug Reke in Logaščice pa so gasilci in tehnične enote skušali postaviti protipoplavni nasip na klasičen način (z vrečami peska) in z novimi samonapihljivimi gel vrečami.
Taborniki so v okviru vaje poskrbeli za postavitev šotorov v starih vojašnicah, ki bi bili namenjeni evakuaciji oseb na ogroženih območjih, poskrbeli so tudi za malico za ostale reševalce, gasilce in druge sodelujoče. Kot smo lahko slišali, je vaja potekala po načrtu, vsi sodelujoči pa so se odzivali hitro in učinkovito. Na podrobno poročilo pa še čakamo …
Čopasti Metulj*
Fotografije: Andrej Korenč